• Anasayfa
  • Gazaltı Kaynak Torçları, İç Yapıları ve Olası Arızalar

Gazaltı Kaynak Torçları, İç Yapıları ve Olası Arızalar

Gaz altı kaynak torçları temel olarak hava soğutmalı ve su soğutmalı olmak üzere ikiye ayrılır. Hava veya su soğutmalı seçimi makinenin özelliğidir. Su ünitesi olan makineler hem su hem de hava soğutmalı torç kullanabilir. Belirleyici olan kaynak amperi ve çalışma süresidir. Eğer yüksek amperlerde ortalama %60'ın üzerinde bir prosesimiz mevcutsa, su soğutmalı bir sistem kurmak önemlidir. Aksi halde sürekli torcumuz patlar, arıza verir. Otomatize sistemlerde her halukarda su soğutmalı bir torç önerilir.

Su Soğutmalı Torçlar ve İç Yapıları

Aşağıdaki görseller de su soğutmalı torçların iç yapısı verilmiştir.

t    t

Birinci resim torcun ön tarafıdır. İkinci görsel torcun makine bağlantı tarafıdır.

Su soğutmalı torçlarda iki adet tetik kablosu, bir adet akım kablosu, soğuk su gidiş hortumu, sıcak su dönüş hortumu, tel spiral yolluğu ve gaz hortumu bulunmaktadır. Kemppi boyundan geçen suyun geri dönüşünde akım kablosu içerisine vererek, akım kablosunu da bir miktarda olsa soğutmayı hedeflemiştir. Bu yüzden dönen su iki metre boyunca akım kablosunun içerisinde geçer ve sonra ayrılırlar. Kemppi kaynak torçlarında ilave olarak torç üzerinde amper ayarı yapabilmek adına dört adet daha tetik kablosu daha geçer.

Sulu Torçlarda Olası Arızalar

Özellikle torcun kaldırabileceği amper gücünden daha yüksek amperlerde uzun kaynaklar yapıldığı taktirde, bazı sorunlar ortaya çıkar. Bu yüzden torcu satın almadan önce kaç ampere dayanıklı olduğunu gösteren teknik künyesini incelemekte fayda vardır.

Boyunun patlaması;

Aşağıda ki görselde yüksek amperde kullanılmaktan ötürü patlamış boyun görseli mevcuttur. Fiziksel olarak tahribat nozulun hemen altında gözükmektedir. Tahrip olan boyun nozul ile kısa devre olacağından, iş parçasına her dokunulduğunda ark yapacaktır. Ölçü aleti yardımı ile nozul ve kontak tip meme arasında ölçüm yapıldığında her hangi bir kısa devre olmaması gerekmektedir. Aksi halde torç boynu patlamış ve değişmesi gerekmektedir.

b

Akım kablosu patlaması,

Yüksek akıma maruz kalan akım kablosunun bakır sargıları şişme eylemi gösterecektir. Soğuması için içerisinde su geçen akım kablosu şişerek suyun geçişini yavaşlatır ve daha fazla ısınmasını sağlar. Sonucunda akım kablosu patlar ve torçdan su akmaya başlar.

Gaz hortumu patlaması,

Dışarıdan fiziksel müdahale yada fazla ısınan akım kablosunun gaz hortumuna teması sonucunda hortum eriyerek gaz kaçışı yapmaktadır. Nozuldan çıkan gaz debisi azaldığı için kaynak görseli bozulmaya başlar. Flowmetreyle ara ara gaz ölçümü yapmak sağlıklı olacaktır.

Tetik olmaması,

Tetik kabloları ya da tetik tertibatında iletimi engelleyecek her hangi bir durum yaşanırsa, kaynağı başlatmak için tetik verseniz de kaynak başlamayacak sinyal almayacaktır. Kabloların ve tetiğin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bazı durumları dip bloğun makineye bağlandığı kısımda pinler içeri girmiş olabilir. Bu durumda aynı sonuçlanacaktır. Tetik pimlerini kontrol ediniz.

 

Hava Soğutmalı Torçlar ve İç Yapıları

Aşağıdaki görseller de hava soğutmalı torçların iç yapısı verilmiştir.

t t

Hava soğutmalı torçda iki adet tetik kablosu, bir adet örgü flex akım kablosu mevcuttur. Gaz örgü kablonun ortasında ki boşluktan geçer. Bu şekilde akım kablosunu soğutması amaçlanmaktadır. 

Aşağıda gaz altı torçlarının uç takımlarına ait görsele yer verilmiştir.

g

Sırasıyla Nozul, çapak önleyici, izalatör halkası, nozul tutucu, kontak tip meme, adaptör, gaz dağıtıcı, boyun ve spiraldir.

Kemppi Gazaltı Kaynak Torçları İçin Tıkla

 

Lütfen Bekleyin...