• Anasayfa
  • Hardox ve Weldox Kaynağı Nasıl Yapılır? Kaynak Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hardox ve Weldox Malzemelerin Kaynağı

Weldox yüksek dayanımlı levha ve Hardox aşınma levhasının üstün performansları mükemmel kaynak edilebilme özelliği ile birleştirilmiştir. Geleneksel kaynak yöntemleri ile, kaynak edilebilir her türlü çelikle kaynak edilebilirler. Bu blog kaynak işlemlerinin basitleştirilmesini, geliştirilmesini ve kaynak etkinliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, ön ısıtma, geçiş sıcaklıkları, ısı girdisi, kaynak dolgu malzemeleri, koruyucu gaz ve daha birçok konuda tavsiyelerde bulunur. Amacımız Weldox ve Hardox kullanıcılarının ürünlerimizin eşsiz özelliklerinden tam olarak faydalanmalarını sağlamaktır.

Kaynak işleminin önemli parametreleri

Hidrojen çatlağının oluşmaması için ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarının doğru seçilmesi önemlidir. Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıkları Hidrojen çatlağının oluşmaması için ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarının doğru seçilmesi önemlidir. Tavsiye ettiğimiz sıcaklıklar bir sonraki sayfada tablo halinde verilmiştir. Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarının seçiminde alaşım elementlerinin etkisi, alaşım elementlerinin benzersiz kombinasyonu Weldox ve Hardox ‘un mekanik özelliklerini optimize eder. Bu kombinasyon kaynak sırasında ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarının kontrol edilmesini sağlar ve karbon eş değerinin hesaplanmasında da kullanılabilir. Karbon eşdeğeri aşağıdaki CEV veya CET olarak ifade edilir ve aşağıdaki formüllere göre hesaplanır. Alaşım elementleri levhanın sertifikasında belirtilir ve bu formüllerde de karbon eşdeğerine etkisi yüzde olarak belirtilir. Daha yüksek karbon eşdeğeri genellikle daha yüksek ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarını gerektirir. Tipik karbon eşdeğerleri ürün reçetelerimizde verilmektedir.

CEV = C + (Mn/64)+((Mo+Cr+V)/5)+((Ni+Cu)/15)

CET = C +((Mn+Mo)/10)+((Cr+Cu)/20)+Ni/40

HİDROJEN ÇATLAĞI

Düşük karbon eşdeğerlerinden dolayı, yüksek dayanımlı Waldox ve Hardox pek çok yüksek dayanımlı çeliğe nazaran hidrojen çatlağına karşı daha dirençli ürünlerdir. Tavsiyelerimize uygun çalışıldığı taktirde hidrojen çatlağı oluşma riski en aza indirilir. Hidrojen çatlağı oluşmaması için dikkat edilmesi gereken iki kural:

1. Kaynak bağlantısında ve çevresinde hidrojen içeriğini en aza indiriniz.

  • Doğru ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarını kullanınız.
  • Düşük hidrojen içerikli kaynak dolgu malzemelerini kullanınız.
  • Kaynak bölgesini temiz tutunuz.
  •  

2. Kaynak bağlantısında ki gerilmeleri en aza indiriniz.

  • Gerekli olmadığı taktirde yüksek dayanımlı kaynak dolgu malzemesi kullanmayınız.
  • Kalıcı gerilmelerin azaltılması için kaynak sırasını düzenleyiniz.
  • Kaynak bağlantısındaki aralığı maksimum 3 mm olarak ayarlayınız.

 

Weldox ve Hardox İçİn ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıkları

Kaynak sırasında kullanılan en düşük ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıkları aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Aksi belirtilmediği taktirde, bu değerler alaşımsız veya düşük alaşımlı kaynak dolgu malzemeleri ile yapılan kaynak işlemleri için geçerlidir.

  • Farklı kalınlıkta fakat aynı cins çelikten yapılmış levhalar birlikte kaynak edildiğinde, gerekli ön ısıtma ve geçiş sıcaklıklarını en kalın levha belirler.
  • Farklı cins çelikler birlikte kaynak edildiğinde, gerekli ön ısıtma ve geçiş sıcaklıklarını en yüksek ön ısıtma sıcaklığı gerektiren levha belirler

kalınlık

ps

Ortamdaki nem oranı yüksek veya sıcaklık +5 ºC’nin altında ise, bir önceki sayfada önerilen en düşük ön ısıtma sıcaklığı 25ºC arttırılmalıdır. Isı girdisi 1.0 kJ/mm olduğu ortamda ve çok iyi tutturulmuş kaynak bağlantılarında da aynı durum geçerlidir. Yukarıda yer alan çizelgede önerilen en düşük ön ısıtma sıcaklıkları ve pasolar arası sıcaklıkları 1.7 kJ/mm’nin üzerindeki ısı girdilerinde değişmezler. Bu bilgiler kaynak bağlantısının havada soğutulması varsayımına dayanmaktadır. Bu öneriler punta kaynakları ve kök pasolar için de uygulanır. Her bir punta kaynağının uzunluğu en az 50 mm olmalıdır. Punta kaynakları arasında ki mesafe isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklıklarına ulaşma ve bu sıcaklıkların ölçümü

Gereksinim duyulan ön ısıtma ve geçiş sıcaklıklarına çeşitli şekillerde erişilebilir. Bölgede eşit ısınma sağladıkları için, kaynak bağlantısı civarında elektrikli ön ısıtma elemanları kullanmak genellikle en iyi seçimdir. Sıcaklık, kontak termometre gibi bir alet kullanılarak kontrol edilmelidir.

önt

Yüksek mukavemetli Weldox çelikleri için tavsiyelerimiz, ısıdan etkilenen bölgede 40 ºC de en az 27 J tipik tokluk değerine ulaşma amacına dayanır. Hardox aşınma levhasının kaynak bağlantılarındaki tokluk gereksinimi genellikle daha düşüktür. Bu yüzden Hardox için önerilenler yaklaşık değerler olarak kabul edilir Kaynak bağlantısında farklı kalınlıkta levhalar bulunduğunda, ısı girdisi kaynak bağlantısındaki levhaların en incesine göre belirlenir.

H

H

Kaynak Dolgu Malzemeleri

Weldox ve Hardox’un kaynağı için alaşımsız, düşük alaşımlı ve paslanmaz çelik türünde dolgu malzemeleri kullanılabilir.

Düşük alaşımlı ve alaşımsız kaynak dolgu malzemeleini dayanımı,

Kaynak dolgu malzemelerinin akma dayanımı bir sonraki sayfadaki tabloya göre seçilmelidir. Düşük dayanımlı sarf malzemelerinin kullanımıyla kaynak metalinde yüksek tokluk, hidrojen çatlağına karşı daha fazla direnç ve kaynak bağlantısındaki kalıcı gerilmelerde düşüş gibi birçok avantajlar elde edilir. Weldox 700–1300 çeliğinin çok pasolu kaynak bağlantılarında, farklı dayanıma sahip sarf malzemelerinin kullanılması özellikle faydalıdır. Punto kaynakları veya ilk pasoda düşük dayanımlı dolgu malzemeleri ile kaynak edildikten sonra geri kalan geçişler için yüksek dayanımlı dolgu malzemeleri kullanılır. Bu teknik, tokluk ve hidrojen çatlağına karşı direnci arttırabilir. >700 MPa değerinde akma dayanımına sahip dolgu malzemesinin karbon eşdeğeri, aynı dayanımdaki levhaların karbon eşdeğerinden yüksek olabilir. Kaynak metalleri ve dolgu malzemeleri için farklı ön ısıtma sıcaklıkları tavsiye edildiğinde, en yüksek değerin kullanılması gerekir. Hardox bir sonraki sayfadaki tabloda görüldüğü üzere düşük dayanımlı dolgu malzemeleri ile kaynak edilmelidir.

h

Alaşımsız ve düşük alaşımlı kaynak dolgu malzemelerinin hidrojen içeriği,

Alaşımsız veya düşük alaşımlı kaynak dolgu malzemeleri kullanıldığı durumda hidrojen içeriği en fazla 5 ml/100 g. MAG ve TIG kaynaklarında kullanılan teller, bu düşük hidrojen içeriğinin kaynak metalinde de oluşmasını sağlar. Diğer sarf malzemelerine ait hidrojen içerikleri konusunda en doğru bilgi dolgu üreticisinden temin edilebilir. Dolgu malzeme örnekleri atm kaynak firmasını arayarak ulaşabilirsiniz. Sarf malzemeleri üreticisinin tavsiyelerine uygun şekilde depolandığı taktirde, hidrojen içeriği istenilen seviyede tutulabilecektir. Yukarıda verilen bütün bilgiler kaplanmış dolgu malzemeleri ve özlü tel için geçerlidir.

Paslanmaz çelik dolgu malzemeleri,

Ostenitik paslanmaz çelik dolgu malzemeleri tüm ürün çeşitlerimizin kaynağında kullanılabilir. Bu dolgu malzemesi ile, tabloda görüldüğü üzere Hardox 600 haricindekileri, oda sıcaklığında (+ 20 ºC) ön ısıtma yapmadan kaynak etmek mümkündür. İlk tercih olarak AWS 307’e, ikinci tercih ise AWS 309’a uygun dolgu malzemelerine öncelik verilmesini tavsiye ederiz. Bu tür dolgu malzemelerinin akma mukavemetleri tüm kaynak metallerinde yaklaşık 500 MPa değerine kadar çıkmaktadır. AWS 307’nin sıcak çatlama direnci AWS 309’dan daha iyidir. Paslanmaz çelik dolgu malzemesi üreticileri genellikle hidrojen içeriklerini belirtmez, çünkü bu dolgu malzemelerinde hidrojen, alaşımsız ve düşük alaşımlı dolgu malzemelerinde olduğu gibi performansı etkilemez. Farklı tip paslanmaz çelik dolgu malzemelerine ait önerileri atm kaynak firmasından alabilirsiniz. 

Koruyucu Gaz

Koruyucu gaz seçimi ve karışımı kaynak durumuna bağlıdır ve genellikle Ar ve CO2 kullanılır.

kg

Kaynak sırası ve aralık miktarı

Kaynak bağlantısında hidrojen çatlaklarının önlenmesi için:

-Başlangıç ve bitiş pasoları köşede yer almamalıdır. Mümkünse, başlangıç ve bitiş işlemleri köşeden en az 5–10 cm uzakta yapılmalıdır.

-Kaynak bağlantısındaki aralık maksimum 3 mm olmalıdır.

ks

Weldox ve Hardox astar boyası üzerinde kaynak

Düşük çinko içeriğinden dolayı, Weldox ve Hardox’un mükemmel astarı üzerinde doğrudan kaynak işlemi yapılabilir. Astar kolayca fırçalanarak veya tesviye edilerek veya kaynak bağlantısı çevresinden kaldırılabilir. Kaynak öncesi astarın çıkarılmasının, kaynak metalde gözenek oluşumunun en aza indirgenmesi ve kaynak işleminin yatay konumun dışında başka konumlarda da uygulanabilir olması gibi yararları vardır. Astar, kaynak hazırlığı aşamasında çıkarılmadığı taktirde, kaynak metalinde gözenek oluşumu hafifçe artacaktır. Özlü telle yapılan MAG (gazaltı) kaynağı ve MMA (elektrod) kaynağı daha az gözenek oluşturan metodlarıdır. Kaynak işlemlerinin tümünde işlem süresince iyi havalandırma yapılmalıdır. Böylelikle astarın kaynak operatörüne ve çevresine zararlı bir etkisi olmayacaktır. 

 Kaynak çok pasolu az ısı girdili olmalıdır. Aksi halde malzemenin görseli ciddi anlamda bozulacak ve metalurjik açıdan önemli ölçüde zarar vermiş olacağız. Örnek olarak, S355 malzeme 10mm kalınlıkta 3-4 pasoda kaynaklı uygulamasını tamamlıyorsak, bu seride neredeyse çarpı iki gibi düşünmekte yarar var.

 Nadiren gerekse de, Hardox  ve Weldox 700–960’a kaynak sonrası ısıl işlem (gerilim giderme tavlaması) uygulanabilir. Mekanik özellikleri etkileyebileceğinden, diğer Weldox ve Hardox çeliklerine gerilim giderme tavlaması uygulanmamalıdır.

Hardox ve weldox kaynak uygulamaları için özel yazılımları bulunan kemppi kaynak makinelerini öneririz. Kemppi kaynak makineleri için tıkla

Lütfen Bekleyin...